Należy wiedzieć, że hodowla gołębi ma w Polsce długą tradycję. Warto wspomnieć, że na terenie zaboru austriackiego powstało wiele innych stowarzyszeń hodowlanych, aktywnych do wybuchu pierwszej wojny światowej. Po uzyskaniu niepodległości wiele z nich kontynuowało działalność, a jednocześnie powstawały nowe stowarzyszenia hodowlane, których funkcjonowanie przerwał wybuch drugiej wojny światowej. W latach powojennych miłośnicy gołębiarstwa zrzeszeni byli w specjalistycznych kołach hodowców gołębi, działających najpierw przy Wojewódzkich Związkach Hodowców Drobnego Inwentarza, a po zmianie nazwy w 1975 roku, w Krajowej Spółdzielni Hodowli Drobnego Inwentarza z/s w Warszawie. Po 1989 roku i rozwiązaniu starych struktur związkowych hodowcy zaczęli poszukiwać nowej formuły działania. Na fali odnowy powstała organizacja o nazwie PZHGR i DO.

Trzeba wiedzieć, że Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego (PZHGR i DO) powstał w Krakowie 28 września 1991 roku, na zjeździe przedstawicieli lokalnych organizacji hodowlanych. Statut zarejestrowano 5 grudnia 1992 roku. Zaszczytną funkcję prezesa PZHGR i DO pełnili kolejno: Bogumił Salicki, Zygmunt Woźniak (obaj z Radomia), Zdzisław Gogolewski z Poznania, a obecnie Jan Pajka z Tarnowa. Integralną częścią tego stowarzyszenia jest Kolegium Sędziów, które nadzoruje wszystkie sprawy związane ze szkoleniem asystentów i sędziów, regulaminem wystaw, instrukcjami oceny i opracowywaniem wzorców. Funkcję przewodniczącego Kolegium Sędziów, pochodzącą z wyborów, sprawowali kolejno: Eugeniusz Czepczyński z Poznania, Zbigniew Gilarski z Darłowa, Maciej Koliński z Poznania, Janusz Pajka z Tarnowa, Adam Zdeb z Rzeszowa i obecnie Edward Gersztyn z Wrocławia. Oto działacze szczególnie zasłużeni przy tworzeniu nowych struktur: Bogumił Salicki, Zygmunt Woźniak i Justyn Szwede z Radomia, Michał Stasiak z Łodzi, Marian Pawlik z Rzeszowa, Bogdan Koziarowski i Ryszard Suski z Krakowa, Zbigniew Dorynek z Poznania, Jan Pajka z Tarnowa, Józef Seniuk z Olsztyna, Andrzej Targowski z Kielc, Józef Gref z Suwałk, Antoni Świecki z Warszawy, Mieczysław Branicki z Torunia, oraz wielu innych, którzy czynnie wspierali tworzące się struktury związkowe.

Należy też wiedzieć, że PZHGR i DO został przyjęty do federacji europejskiej Entente Europeenne d’Aviculture et de Cuniculture (EE), na posiedzeniu Międzynarodowej Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobiu, Gołębi i Królików, zorganizowanej w dniach 8-11 maja 1997 roku. Wstąpienie Polski w struktury europejskie pilotował profesor Zbigniew Dorynek i Michał Stasiak. W związku z dostosowaniem działalności statutowej do wymogów federacji europejskiej Zarząd Główny PZHGR i DO, na posiedzeniu w dniu 24 maja 2008 roku, podjął decyzję o zmianie nazwy na: Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza, (PZHGR i DI). Zmiana nazwy zatwierdzona została przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, który odbył się w Konstantynowie Łódzkim 15 czerwca 2008 roku. Warto dodać, że obecnie PZHGR i DO zrzesza kilkadziesiąt autonomicznych stowarzyszeń i klubów ras, zajmujących się hodowlą gołębi, drobiu, królików i drobnego inwentarza.