Copyright 2019 - Custom text here

Wspomożycielki - Założycielka

Wspomożycielki - Założycielka

Wanda Maria Olędzka - w jej życiu wypełniły się słowa Chrystusa zapisane na kartach Ewangelii; „ Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze pozostanie tylko samo, jeżeli obumrze przynosi plon obfity”. Wanda „obumarła” i przez to dała Boże życie całemu zgromadzeniu. Z heroiczną miłością oddała się posługiwaniu cierpiącym i najbardziej opuszczonym na ziemi, by w ten sposób nieść pomoc zmarłym cierpiącym w czyśćcu. Jest dla nas przykładem jak żyć, jak się modlić, jak stawać się miłą Bogu ofiarą. Matka Wanda bardzo szybko spłonęła  na ofiarnym stosie miłości za czyściec, dając następnym pokoleniom wspomożycielek przykład, jak bez miary miłować Boga i dusze czyśćcowe.