Copyright 2019 - Custom text here

Wspomożycielki - Charyzmat

Wspomożycielki - Charyzmat

Celem Zgromadzenia jest miłość do Chrystusa Odkupiciela, która wyraża się w niesieniu pomocy cierpiącym na ziemi i w czyśćcu. Siostry żyją duchowością franciszkańską, która pomaga im na co dzień podążać drogą Ewangelii i według niej kształtować umysły i serca. Zgromadzenie prowadzi szeroki apostolat wśród ludzi świeckich włączających się w charyzmat pomocy duszom czyśćcowym. W duchu Założyciela wspomożycielki ofiarują Bogu wszystkie chwile swego życia tak, by żadna z nich nie była zmarnowana dla nieba. Każda posługa oddana choremu, każda jałmużna zaniesiona ubogiemu, każde słowo powiedziane nieszczęśliwemu, każda modlitwa odmówiona żarliwie , każda Msza Święta, Komunia Święta ofiarowana są wielką ulgą dla dusz zmarłych.