Copyright 2019 - Custom text here

Westiarki - Założycielka

Westiarki - Założycielka

Sabina Kawecka, jako 33 letnia wdowa, była tercjarką przy kościele Ojców Kapucynów w Warszawie i penitentką O. Honorata. Pod wpływem jego zachęty pragnęła zatroszczyć się o chwałę Domu Bożego porządkując ubogie kościoły i adorując Najświętszy Sakrament.

Znajomość haftu oraz pragnienie wykorzystania tej umiejętności na służbę Kościołowi zaowocowało bezinteresowną pracą przy porządkowaniu szat w świątyniach. Przez 14 lat wędrowała samodzielnie od kościoła do kościoła, porządkując zakrystie i naprawiając szaty liturgiczne, by tylko „Jezus był godnie przechowywany w świątyni”. Jednak z czasem skupiały się wokół niej młode dziewczęta i niewiasty, które podobnie jak ona pragnęły służyć Bogu i „ozdobie Domu Bożego”.

Matkę Sabinę wyróżniała wielka miłość i nabożeństwo do Jezusa Eucharystycznego, dlatego wiele czasu poświęcała Adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie wynagradzającej za kapłanów. Kościoły i zimne zakrystie stawały się jej drugim domem.