Copyright 2019 - Custom text here

Westiarki - Charyzmat

Westiarki - Charyzmat

Siostry Westiarki podejmują  prace zgodne z charyzmatem i zleconymi przez Założycieli zadaniami. Troszczyły się o świątynie przez prowadzenie pracowni szat liturgicznych oraz szycie i haftowanie szat kościelnych i bielizn.