Copyright 2019 - Custom text here

Służki - Charyzmat

Służki - Charyzmat

Jesteśmy zgromadzeniem zakonnym prowadzącym życie wspólnotowe. Przez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oddajemy się całe na wyłączną własność Jezusowi Chrystusowi.

Nie nosimy habitów, gdyż istotą naszego życia jest naśladowanie ukrytego życia Jezusa i Maryi w Nazarecie. W ten sposób poprzez proste życie pośród ludzi szczególnie na terenach wiejskich i małomiasteczkowych, staramy się nieść wszystkim ducha Ewangelii świadectwem naszej codzienności. Podejmujemy głównie pracę wychowawczą (prowadzimy szkoły, przedszkola, domy dziecka, świetlice terapii zajęciowej), ale też katechizujemy i wspieramy pracę kapłanów w parafiach (organistki, zakrystianki). Odpowiadając na potrzeby naszych czasów prowadzimy także Ośrodek Rehabilitacji, w którym troskę o zdrowie  łączymy z formacją duchową.

 

Założyciel powierzył nam także troskę o krzewienie modlitwy różańcowej i propagowanie abstynencji od alkoholu. By zaangażować do współpracy także ludzi świeckich oraz kapłanów powstała Wspólnota Sercem Ogarnąć Serce (SOS) – Odmawiajcie Różaniec. Może się do niej przyłączyć każdy, kto chce przez modlitwę różancową w wybranym okresie czasu lub przez całe życie, ogarniać serca osób uzależnionych i ich rodzin.