Copyright 2019 - Custom text here

Sługi Jezusa - Charyzmat

Sługi Jezusa - Charyzmat

Każdy ma swoje miejsce w świecie i swoje zadanie, każda z nas Sług Jezusa jak i całe zgromadzenie mamy za zadanie Chwałę Bożą, zdobywanie dusz dla Boga. Jesteśmy zgromadzeniem ukrytym i w ten sposób nie ujawniając wśród ludzi, naszego powołania jako dobre chrześcijanki pokazujemy, że można w obecnym czasie żyć wierząc w Boga kochając bliźnich i niosąc im pomoc zawsze ilekroć tego potrzebują. Jesteśmy niejako partyzantką w służbie Boga, która cicho ale z przekonaniem przekazuje wartości chrześcijańskie niewidoczna na zewnątrz. Druga cecha charakterystyczna naszej rodziny zakonnej to służba. Zapatrzone w Chrystusa który umywa uczniom nogi, chcemy jak On z pokora i miłością pochylać się nad każdym człowiekiem potrzebującym, uwikłanym w grzech, oddalonym od Boga często nieświadomym swojego braku. Uzbrojone w chęć służby i miłość pod sztandarem Chrystusa odważnie idziemy w świat, który nas nie zobaczy, ale doświadczy Boga, którego chcemy mu zanieść.