Copyright 2019 - Custom text here

Sercanki - Założycielka

Sercanki - Założycielka

Paula Malecka (1852-1927)

Pochodziła z rodziny szlacheckiej, która zapewniła jej dobre wykształcenie i przygotowanie do życia. Znała j. francuski, interesowała się muzyką. Udzielała nawet innym lekcji z tych przedmiotów. Jednak  to wszystko nie wypełniło największego pragnienia jej serca-oddania swego życia Jezusowi. Rozkochana w Bogu postanowiła poświęcić swoje serce i ręce dla Jego chwały. Rozpoczęła życie zakonne w ukryciu nawet przed najbliższymi. Po 2 latach powiedziała rodzicom o tym, że chce opuścić dom i pójść do zakonu. Wtedy spotkała się ze stanowczym sprzeciwem ojca i zatrzymaniem przez niego posagu. Paulina wytrwała w swojej decyzji. Zrezygnowała z tytułów, majątków, bogactwa po to, aby całym bogactwem jej serca był Bóg.

Podjęła życie w ubóstwie zajmując się powierzonymi jej przez o. Honorata nauczycielkami, z których powstało zgromadzenie Sercanek. Wszystkie swoje siły oddała pracy dla ubogich dzieci i młodzieży, dla sierot które potrzebowały domu. Walczyła o polskość w podopiecznych  przez organizowanie tajnego nauczania j. polskiego, historii Polski, innych przedmiotów, ucząc katechizmu, przygotowując do sakramentów.