Copyright 2019 - Custom text here

Sercanki - Charyzmat

Sercanki - Charyzmat

Jesteśmy osobami zakonnymi, które ślubują czystość, ubóstwo i posłuszeństwo bez pokazywania na zewnątrz przez strój zakonny swojej zakonności. Żyjemy w ukryciu nie zdradzając kim jesteśmy aby poprzez  swoje dążenie do świętość, świadectwo życia, czynu i słowa pokazać ludziom jak bardzo Bóg ich umiłował. Mamy  ukochać całym sercem Boga jak Maryja i św. Franciszek z Asyżu oraz wskazać na Jego Miłość aż do granic Krzyża tym, którzy jej nie doświadczają.

Naszą misją określoną przez założyciela jest: "rozniecać w sercach dzieci i młodzieży ogień miłości Bożej i przeciwdziałać obojętności religijnej "Mamy to czynić poprzez nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży, pochylanie się nad sierotami  i troszczyć się duchowo o nauczycieli.