Copyright 2019 - Custom text here

Posłanniczki - Charyzmat

Posłanniczki - Charyzmat

Oddajemy swoje życie Chrystusowi ślubując czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, ale pozostajemy osobami świeckimi.

Istotą naszego rodzaju powołania jest przede wszystkim obecność i świadectwo. Zanurzone w świecie znamy i dzielimy problemy różnych środowisk. Mamy możność niesienia wsparcia, zwłaszcza duchowego.

Sposób naszego życia  ma być znakiem zapytania dla wielu i świadectwem, że można żyć Ewangelią na co dzień.

Konsekrację przeżywamy w dyskrecji. Staramy się zachować skromność i prostotę w ubiorze oraz w wystroju mieszkania. Zazwyczaj mieszkamy samotnie, niekiedy przy rodzinie, ale łączy nas powołanie, charyzmat, duchowość i cel.