Copyright 2019 - Custom text here

Pasterzanki - Założycielka

Pasterzanki - Założycielka

Hr. Ludwika Moriconi oraz towarzyszące jej siostry, przejęte nędzą moralną dziewcząt, rozpoczęły pracę na rzecz ratowania ich dusz i przywrócenia do godnego życia. Przynależność do Zgromadzenia zakonnego był przez siostry starannie ukrywany, jednak ich działalność była bardzo widoczna. Siostry otaczając opieką wynędzniałe prostytutki, doświadczały krytyki i podejrzliwości ze strony otoczenia, choć niekiedy doceniano dobroczynny charakter ich pracy. W prasie z 1906 r. czytamy, o hr. Ludwice Moriconi, że należy „do tych istot rzadkich, które z pracy społecznej robią sobie posłannictwo, wszystko poświęcają umiłowanemu dziełu, oddając się mu z jakimś mistycznym, niemal apostolskim zapałem”.