Copyright 2019 - Custom text here

Pasterzanki - Charyzmat

Pasterzanki - Charyzmat

Powstanie Zgromadzenia było odpowiedzią na nasilający się problem prostytucji. Na przełomie XIX i XX wieku wzmogła się migracja kobiet do miast w poszukiwaniu pracy. Brak przygotowania do zawodu często przyczyniał się to do wchodzenia kobiet i dziewcząt na drogę życia niemoralnego.

Hasło Zgromadzenia „Nie chcesz Panie śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył” inspiruje siostry do troski o ludzi pogrążonych w grzechach i nałogach przeciw szóstemu i dziewiątemu Przykazaniu Bożemu.

Siostry Pasterzanki przez świadectwo życia, modlitwę, ducha pokuty, umartwienia i bezinteresowne poświęcenie w stałej intencji przebłagania Boga oraz przez konkretne działania wychowawcze i resocjalizacyjne próbują pomóc dziewczętom i kobietom we właściwym rozumieniu i przeżywaniu ich kobiecej godności.

Patronką pracy apostolskiej jest św. Małgorzata z Kortony. Franciszkańska tercjarka, żyjąca w XIII w. Jej życie jest świadectwem, że nawet po wielu latach życia w grzechach przeciwko VI i IX przykazaniu Bożemu – wchodząc na drogę pokuty, by wynagradzać Bogu za odrzuconą Jego miłość – można osiągnąć szczyty świętości.