Copyright 2019 - Custom text here

Obliczanki - Założycielka

Obliczanki - Założycielka

Matka Eliza Cejzik (1858 – 1898)

Córka aptekarza, który interesował się również fotografią, naukami przyrodniczymi i krajoznawstwem. Dziecko-pielgrzym: doświadczyła wielu rodzinnych przeprowadzek od Uralu po Wołyń. Mała poliglotka: mówiła biegle po francusku i rosyjsku, znała łacinę. Półsierota i pani domu: po doświadczeniu straty matki i najstarszej siostry, w wieku 14 lat podjęła się prowadzenia domu i wychowania młodszego rodzeństwa. Kochała obraz bolesnego Oblicza Jezusa. W modlitwie usłyszała obietnicę: „Przyjdę i zaleję was dobrami”. Uwierzyła.

Panna Eliza zdobyła wykształcenie pedagogiczne, ale mocniej przeżywała pragnienie należenia wyłącznie do Boga. Trafiając do spowiedzi u ojca Honorata znalazła „bratnią duszę” w ukochaniu Oblicza Bożego i kierownika duchowego w realizacji powołania. Zewnętrznie: zaangażowana nauczycielka na pensji, wewnętrznie: płonąca miłością oblubienica Chrystusa, ocierająca Jego Twarz z czułością i wdzięcznością…