Copyright 2019 - Custom text here

Obliczanki - Charyzmat

Obliczanki - Charyzmat

Jesteśmy siostrami zakonnymi - bez rozgłosu i habitu.

W kontemplacyjno-czynnych wspólnotach żyjemy darem Oblicza Bożego i charyzmatem wynagradzania:

  •  Z Oblicza Jezusa uczymy się Ewangelii, Jego pragnień i zmartwień oraz życia ukrytego (młodość Chrystusa).
  •  Wynagradzamy Panu przez adorację, miłość i wdzięczność, bo „Miłość nie jest kochana” (Bóg jest niechciany).

Św. Franciszek z Asyżu usłyszał od Jezusa o Kościele w ruinie: „Idź i odbuduj go dla Mnie!”. Odbudowa, to regeneracja serca zranionego grzechem. Dlatego:

  • Same żyjemy Eucharystią i sakramentem pojednania.
  •  Ludzi zagubionych i poranionych grzechem ogarniamy modlitwą.
  •  Delikatne i czułe spojrzenie Jezusa pragniemy nieść wszystkim.
  •  Podejmujemy zwyczajną pracę zawodową i służbę w różnych środowiskach.

Naszą duchowością żyją także: siostry zjednoczone (żyjące pojedynczo) i Obliczańska Wspólnota Młodych.