Copyright 2019 - Custom text here

Niepokalanki - Charyzmat

Niepokalanki - Charyzmat

Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej/ niepokalanki bezhabitowe/ ZCMN

Istotą charyzmatu niepokalanek jest zaofiarowanie siebie i zawierzanie wszystkich spotkanych ludzi w niewolę miłości Jezusowi przez ręce Maryi, według nabożeństwa św. Ludwika Marii Grignion de Montfort. Z woli Założyciela mamy być aniołami opiekuńczymi dla mieszkańców miast i ewangelicznym zaczynem, który jedynie przez świadectwo życia dotkniętego łaską, przemienia środowiska miejskie, wynagradza za grzechy ludzkiej słabości i pomaga wrócić w ramiona miłosiernego Ojca.