Copyright 2019 - Custom text here

Klaryski kapucynki - Charyzmat

Klaryski kapucynki - Charyzmat

Jesteśmy „ukryte przed światem” w klauzurze, jako jedyne w Rodzinie Honorackiej w ten sposób.

Przez modlitwę, radosną i gorliwą pokutę w życiu wspólnotowym w klauzurze, odpowiadamy na słowa, jakie skierował Ukrzyżowany do świętego Franciszka: „czy nie widzisz, że ten dom mój chyli się ku upadkowi? Idź i odbuduj mi go!”

         Całe nasze życie ma stawać się modlitwą – „aby całym sercem ukochać Tego, który cały się oddał dla mojej miłości”, jak pisze św. Klara a także aby wypełnić posługę miłości wobec Sióstr i Braci w Chrystusie, którzy przeżywają różne trudne sytuacje w życiu i liczą na nasze wstawiennictwo.