Copyright 2019 - Custom text here

Imienia Jezus - Założycielka

Imienia Jezus - Założycielka

Maria Witkowska, młoda dziewczyna, mając zaledwie 21 lat otrzymała zadanie zorganizowania niehabitowego Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus. Podjęła to trudne Boże wezwanie. Łączyła w jedną zakonną rodzinę dziewczęta i kobiety różnego wieku, stanu i pochodzenia. Droga jej życia to przeplatające się ze sobą radości i smutki, upadki i zwycięstwa. Stawiała czoła różnym problemom, zawsze bezgranicznie ufając Bogu. Przez różne doświadczenia życiowe bardzo szybko dojrzała do nieba. Drogę ziemskiego życia zakończyła mając zaledwie 29 lat. Tylko 8 lat kierowała Zgromadzeniem Sióstr Imienia Jezus.

Po jej śmierci mówiono, ze był to płomień  Boży żarliwości i miłości o chwałę Bożą, który zgasł jak lampka wyniszczona dla miłości Boga utajonego w Najświętszym Sakramencie.

Życie Marii Witkowskiej, oddane całkowicie Bogu, przynosi wciąż, niezliczone owoce w myśl słów, które można przeczytać na jej grobie na Warszawskich Powązkach: „Życia świętego niewiele dni – owoce jego trwać będą na wieki.”

Dzisiaj, jako Sługa Boża, wyprasza  potrzebne łaski Zgromadzeniu i wszystkim, którzy proszą ją o wstawiennictwo u Boga.