Copyright 2019 - Custom text here

Imienia Jezus - Charyzmat

Imienia Jezus - Charyzmat

Treść i sens naszego życia, Sióstr Imienia Jezus, można określić jednym Słowem –  Jezus, a właściwie -  Jezus Ukryty; 

Naśladujemy bowiem Jezusa, który ukrył swoje Bóstwo w tajemnicy Wcielenia; naśladujemy ciche i ukryte życie Jezusa i Maryi w Nazarecie oraz ukrycie Boga w Eucharystii, gdzie zamieszkuje wśród ludzi w sposób sakramentalny. I dlatego, naśladując to ukrycie Boga, zachowujemy w swoim sercu w tajemnicy przed światem dar i łaskę powołania zakonnego, nie nosząc zewnętrznych oznak życia zakonnego, jakim jest np. habit. Szczególnym rysem naszego powołania Siostry Imienia Jezus jest wynagradzanie Bogu ukrytemu w Najświętszym Sakramencie zniewag i grzechów, jakimi obrażany jest przez nas, ludzi. Ponadto przy ślubach wieczystych specjalnym aktem składamy swoje życie Bogu w ofierze za wolność i rozwój Kościoła na całym świecie.