Copyright 2019 - Custom text here

Honoratki - Charyzmat

Honoratki - Charyzmat

Jesteśmy wspólnotą zakonną  sióstr – żyjemy we wspólnotach. Nie nosimy habitu.
Niepokalane Serce Maryi jest dla nas wzorem i miejscem uwielbiania Jezusa we franciszkańskiej prostocie. Przez modlitwę i pracę chcemy być jedno z ludźmi pracy, własnym życiem głosząc „Ewangelię pracy”.

 

  • być jak najbliżej tych, którzy pracują w różnych zakładach pracy – pracujemy wraz z nimi, nie będąc rozpoznawane jako siostry (nie nosimy habitów)
  • głosić Chrystusa różnymi dostępnymi środkami – katecheza dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • zapewnić opiekę dzieciom tych osób, które pracują – prowadzimy przedszkola,
  • pomóc tym, którzy cierpią, zwłaszcza starszym i wypracowanym – prowadzimy zakład opiekuńczo-leczniczy, dom opieki, pracujemy w szpitalach
  • zregenerować siły duchowe i fizyczne, wyczerpane pracą – prowadzimy dom rekolekcyjno-wypoczynkowy i dom wypoczynkowy.